Kids beim Training fir den FLTRI Indoor Aquathlon

Am Virfeld vum FLTRI-Indoor-Aquathlon gouf et een Training an der Coque, bei dem den Nationaltrainer Cyrille Eple den Kanner den Oflaf vun der Competitioun sur Place erklärt huet. Desen Training huet all Joers groussen Succès an gett vun villen Kanner genotzt.