Tours & Challenges by FLTRI 2020

Last Update

Last update of the Tours & Challenges:

 • Date: 17.11.2020
 • Race: Junglinster Duathlon

New Organisation of our Tours and Challenges

ENG

There is since the 2016 season a new general title for all our Tours and Challenges, called “Tours & Challenges by FLTRI” or "Tours & Challenges" in short, in order to have a clearer distinction from other types of competitions such as Championships, CISM and Grande Région.

The rules and regulations stay the same, only the names and titles some the different rankings have slightly changed.

Tours & Challenges now has the following rankings (subject to change every year):

 • FLTRI Tour
 • FLTRI Club Tour
 • Regulux Youth Tour
 • Yuppi Kids Tour
 • Duathlon Challenge
 • Cross Duathlon Challenge

LUX

Et gëtt säit der Saison 2016 e generellen Title fir all eis Touren an Challengen: “Tours & Challenges by FLTRI” oder kuerz "Tours & Challenges". Dest mécht d’Oofgrenzung vun aneren Zorten vun Competiounen (wéi d’Championnater, CISM an Grande Région) méi kloër an iwwersiichtlech

D’Regelen bleiwen identesch, just d’Nimm an Titelen vun den eenzelnen Classementer hun deelweis liicht geännert.

Tours & Challenges huet elo folgend Classementer (kann vu Joër zu Joër variéieren):

 • FLTRI Tour
 • FLTRI Club Tour
 • Regulux Youth Tour
 • Yuppi Kids Tour
 • Duathlon Challenge
 • Cross Duathlon Challenge

Important Information

ENG

In order to minimize the risk of omission of your results in the different Tours and Challenges like FLTRI TourRegulux Youth TourYuppi Kids TourFLTRI Club Tour, Duathlon Challenge, and Cross Duathlon Challgenge, please make sure to register to the races with your name exactly as indicated on your FLTRI licence. 

Should there still be errors, please feel free to send us en e-mail to results@fltri.lu.

LUX

Fir de Risiko ze miniméieren dass Dir an den diversen Tours and Challenges wéi FLTRI TourRegulux Youth Tour, Yuppi Kids TourFLTRI Club TourDuathlon Challenge, an Cross Duathlon Challenge ze wéineg Punkten kritt, schreiwt Iech w.e.g. mat ärem Numm genau esou wéi en op Ärer FLTRI Lizenz steht op de Coursen an.

Sollten trotzdem Fehler optrieden dann kënnt Dir eis gär op results@fltri.lu bescheed soën.